Samenvatting

De discussie rondom de waarde van werk wordt vaak gevoerd op basis van objectieve maatstaven van banen: verdiensten, aantal uren of baan­ zekerheid. Subjectieve kenmerken, zoals autonomie of baantevredenheid, zijn echter minstens zo belangrijk voor de innerlijke beleving van nuttig en betekenisvol werk. In dit artikel laten we twee dingen zien: 1) er zijn significante verschillen in de nutservaringen tussen werknemers, die niet verklaard worden door zelfselectie in beroepen en sectoren; en 2) deze verschillen zijn bepaald. In de regio Utrecht ervaren werknemers relatief veel autonomie, in Twente ervaart men relatief veel verbondenheid met de werkomgeving, en nergens zijn mensen zo tevreden met hun baan als in Delft en het Westland. We pleiten voor een regionale aanpak in het streven naar waardevol werk.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)462-483
Aantal pagina's22
TijdschriftTijdschrift voor arbeidsvraagstukken
Volume39
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - dec. 2023

Keywords

  • subjectief welzijn
  • talent in de regio
  • waardevol werk
  • regionale arbeidsmarkt

Citeer dit