Waardencreatie in Woldwijk: een praktijkgericht onderzoek naar placemaking in Woldwijk Ten Boer

Mark Sekuur (First author), Hiska Ubels

Onderzoeksoutput: ReportProfessional

61 Downloads (Pure)

Samenvatting

Dit rapport is het resultaat van praktijkgericht onderzoek naar de betekenis van het innovatieve woonproject Woldwijk (Ten Boer) voor zowel de inwoners als de omwonenden. Het onderzoek biedt inzicht in de waardencreatie van Woldwijk vanuit sociale en fysieke aspecten. Door enquêtes en diepte-interviews is een overwegend positieve betrokkenheid vastgesteld bij zowel omwonenden als inwoners van Woldwijk. Hoewel er positieve reacties zijn op de fysieke uitstraling, esthetiek en het duurzame karakter van Woldwijk, zijn er ook zorgen geuit over rommeligheid tijdens de bouwfase en de toegankelijkheid. Desalniettemin wordt Woldwijk overwegend gezien als een waardevolle en betekenisvolle toevoeging aan Ten Boer, met een sterke betrokkenheid en eigenaarschap van zowel inwoners als omwonenden. Concrete aanbevelingen omvatten het benutten van de unieke kenmerken van Woldwijk als aanvulling op Ten Boer en Groningen, het stimuleren van aanvullende initiatieven die sociaal-fysieke waarde toevoegen en duidelijke communicatie over het experimentele karakter van het project naar de inwoners van Ten Boer.
Originele taal-2Dutch
Plaats van productieGroningen
UitgeverijHanze University of Applied Sciences, Groningen - Research Centre for Built Environment – NoorderRuimte
Aantal pagina's47
StatusPublished - 28 feb. 2024

Keywords

  • stedelijke ontwikkeling
  • plaatsbepaling
  • stedebouw
  • impact analyse
  • planning

Citeer dit