Waardebehoud van (cultureel) vastgoed bij krimp: ruilmarkt biedt Oost-Groningen nieuw perspectief

Frank van Genne, Dirk Kootstra

Onderzoeksoutput: ChapterProfessional

69 Downloads (Pure)

Samenvatting

De herbezinning en vernieuwing van de contemporaine erfgoedzorg wordt zichtbaar in de in deze bundel verzamelde essays. Ze laten een zelfbewuste erfgoedzorg zien die zich niet schikt naar of verzet tegen het onvermijdelijke, maar een hoofdrol wil spelen in het hart van de samenleving. Ze wil zorgen voor de articulatie en praktische vormgeving van duurzaamheid in de meest brede betekenis van het woord, zowel economisch als sociaal. Uit de essays blijkt dat het een nog onvoltooide zoektocht betreft, waarin onderzoek, onderwijs en een sterk engagement met de praktijk een hoofdrol spelen. Positie, ervaring en bereik maken dat het hbo hierin het voortouw kan en wil nemen.
Originele taal-2Dutch
TitelDe wijde blik
Subtitelhet snijvlak van ruimtelijke ordening en erfgoed; onderzoek en onderwijs in het HBO. Lectoren aan het woord: essays en interviews
RedacteurenMarijke Bovens, Cees-Jan Pen
UitgeverijRijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Pagina's51-54
ISBN van geprinte versie9789057992261
StatusPublished - 2014

Keywords

  • ruimtelijke ordening
  • erfgoed

Citeer dit