Vrijwilligersmanagement voor organisatoren van sportevenementen

Hans Slender, Mieke Zijl

Onderzoeksoutput: WebsiteOther research output

Samenvatting

De werkgroep sportevenementen van Sportplein Groningen organiseert een aantal keer per jaar een kennisbijeenkomst voor organisatoren van sportevenementen. Dit doen wij in samenwerking met het KennisCentrum Events Drenthe. Het doel van deze bijeenkomsten is enerzijds het inhoudelijk onder de aandacht brengen van belangrijke thema’s binnen het vakgebied event management. Anderzijds is het doel ontmoetingen tussen organisatoren en het uitwisselen van kennis en ervaringen. Woensdag 12 februari heeft er een kennisbijeenkomst plaatsgevonden op het TT Circuit in Assen over vrijwilligersmanagement. In totaal waren ongeveer 50 organisatoren aanwezig bij deze bijeenkomst.
Originele taal-2Dutch
UitgeverSportpleinGroningen.nl
StatusPublished - 12 feb. 2015

Keywords

  • sportevenementen
  • vrijwilligers

Citeer dit