'Vrije plekken' en cultureel erfgoed van krimpdorpen

Sabine Meier

Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

Samenvatting

In tal van dorpen vallen ongepland gaten in de bebouwing. Woningen, basisscholen, kerken en winkels komen leeg te staan, panden worden gesloopt. Herbestemming is een optie, maar dat vergt vaak fysieke aanpassingen die kunnen botsen met de cultuur-historische waarde van het pand of dorpsgezicht.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)22-25
TijdschriftGeografie
Volume2015
Nummer van het tijdschriftjanuari
StatusPublished - 2015

Keywords

  • cultureel erfgoed
  • krimpgebieden
  • terugbouw
  • ruimtelijke kwaliteit

Citeer dit