Vreedzame school Groningen

Onderzoeksoutput: ReportProfessional

180 Downloads (Pure)

Samenvatting

Afgelopen schooljaar heeft de Hanzehogeschool Groningen en het Lectoraat Integraal Jeugdbeleid een nulmeting gehouden onder de vreedzame scholen in Groningen. Op vijf verschillende basisscholen uit Lewenborg, Paddepoel en de Oosterparkwijk is een vragenlijst afgenomen. De vragenlijst met vragen over het sociale gedrag van hun leerlingen is ingevuld door directeuren, leerkrachten, intern begeleiders en brugfunctionarissen. Om de vergelijking te kunnen maken tussen de vijf basisscholen is er een (geanonimiseerd) rapport verschenen.
Originele taal-2Dutch
UitgeverijHanzehogeschool Groningen
Aantal pagina's7
StatusPublished - 2013

Keywords

  • basisscholen
  • sociaal gedrag

Citeer dit