Vragenlijst Organisatiekracht Bewonersgroepen

Jannie Rozema

Onderzoeksoutput: Other contributionOther research output

24 Downloads (Pure)

Samenvatting

In het kader van het programma Sociale Vitaliteit (Woon- en Leefbaarheidsplan Eemsdelta Leeft) heb ik onderzoek gedaan naar de organisatiekracht van bewonersgroepen en hoe deze zich ontwikkelt mede door ondersteuning van sociaal werkers en door medewerking vanuit de gemeentelijke organisatie. De gebruikte vragenlijst is na afloop van het onderzoek herzien en bestaat nu uit 40 items waarmee periodiek met de bewonersgroep geevalueerd kan worden hoe zij hun eigen bijdrage en die van andere betrokkenen zien. De vragenlijst is openbaar en gebruikt worden voor vervolgonderzoek. Het onderzoeksrapport is eveneens openbaar gepubliceerd (Rozema, et al (2017).
Originele taal-2Dutch
Mijlpalentype toekennenVragenlijst Organisatiekracht Bewonersgroepen
UitgeverHanze University of Applied Sciences, Groningen - Research Centre for Built Environment – NoorderRuimte
Aantal pagina's4
StatusPublished - 2017

Keywords

  • sociologie
  • bewonersinitiatieven

Citeer dit