Vragen over prestaties regenwaterstelsels druppelen binnen

Pascal Kregting, Floris Boogaard

Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

2 Downloads (Pure)

Samenvatting

In 2011 zijn in veel regenwaterstelsels voorzieningen geplaatst, die het sediment uit regenwater zoveel mogelijk dienen vast te leggen. Leveranciers van die systemen in binnen- en buitenland bieden op dit gebied veel alternatieven, zoals hoogrendementskolken, cycloonfilters en lamellen- en sedimentafscheiders. Zuivering in de putten wordt op diverse manieren bereikt door sedimentatie, filtratie en/of absorptie. Helaas ontbreekt het bij deze tientallen beschikbare producten vaak aan degelijk onderzoek naar de hydraulische prestaties en zuiveringsrendement. Veel vragen blijven onbeantwoord.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)32-33
TijdschriftRiolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector
Volume19
StatusPublished - mrt 2012
Extern gepubliceerdJa

Keywords

  • regenwateropvang
  • waterzuivering
  • regenwater
  • rendement
  • filters
  • sedimentmaterialen

Citeer dit