Voorwaarden voor een circulaire economie

  Onderzoeksoutput: WebsiteProfessional

  Samenvatting

  De coronacrisis heeft de internationale - en dus ook de Nederlandse - samenleving stevig ontwricht. Volgens Johan Cruijff heeft elk nadeel zijn voordeel en dat geldt ook voor de coronacrisis. Door de lockdown en de daarmee gepaard gaande daling van de productie is de vervuiling en de uitstoot van broeikasgassen fors afgenomen. De vrees bestaat dat als de crisis eenmaal voorbij is de meeste mensen en organisaties weer overgaan tot de orde van de dag, met alle gevolgen voor de natuurlijke omgeving van dien.
  Originele taal-2Dutch
  UitgeverAgro & Chemie
  StatusPublished - 2 okt. 2020

  Keywords

  • circulaire economie

  Citeer dit