Voorwaarden voor een circulaire economie

Onderzoeksoutput: WebsiteProfessional

Samenvatting

De coronacrisis heeft de internationale - en dus ook de Nederlandse - samenleving stevig ontwricht. Volgens Johan Cruijff heeft elk nadeel zijn voordeel en dat geldt ook voor de coronacrisis. Door de lockdown en de daarmee gepaard gaande daling van de productie is de vervuiling en de uitstoot van broeikasgassen fors afgenomen. De vrees bestaat dat als de crisis eenmaal voorbij is de meeste mensen en organisaties weer overgaan tot de orde van de dag, met alle gevolgen voor de natuurlijke omgeving van dien.
Originele taal-2Dutch
UitgeverAgro & Chemie
StatusPublished - 2 okt. 2020

Keywords

  • circulaire economie

Citeer dit