Vooruitstrevend in maatschappelijk vastgoed

Hermien Heeres, Joyce Kamphuis, Maarten Kea, Hilbert Okken

  Onderzoeksoutput: ReportProfessional

  318 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Maatschappelijk vastgoed betreft objecten die een publieke functie vervullen op het gebied van onderwijs, sport, cultuur, welzijn en zorg. Veel gemeenten in Nederland hebben het maatschappelijk vastgoed niet inzichtelijk. De gemeente Helmond heeft dit probleem aangepakt door het maatschappelijk vastgoed inzichtelijk te maken. Zij zijn bezig met het professionaliseren van het beheer van maatschappelijk vastgoed. Hiervoor is een speciaal team Vastgoed gerealiseerd. Dit team Vastgoed houdt zich bezig met de eisen en wensen van de veeleisende gebruiker van het maatschappelijk vastgoed. De gemeente Helmond wil de waardering van het vastgoed van de huurders weten en tevens haar dienstverlening meten. Door een onderzoek te houden onder de huurders zal veel informatie vergaard worden, waar de gemeente vervolgens op kan inspelen op verschillende vlakken. In dit onderzoek worden deze meningen op het gebied van; kwaliteit van het vastgoed, dienstverlening van het team Vastgoed, communicatie van het team Vastgoed, onderhoud van het vastgoed en de gebruikerswensen onderzocht. Deze meningen worden verworven doormiddel van een enquête. Met deze enquête is de evaluerende vraagtype toegepast. Analyse van de enquête geeft een antwoord op de volgende probleemstelling:
  Welke dienstverleningen van de gemeentelijke afdeling Vastgoed zijn het belangrijkst voor de huurders en wat bepaalt voor de huurders de kwaliteit van het vastgoed?
  Studentenonderzoek in het kader van het thema Leefomgeving.
  Originele taal-2Dutch
  UitgeverijHanze University of Applied Sciences, Groningen - Research Centre for Built Environment – NoorderRuimte
  Opdrachtgevend orgaanGemeente Helmond
  Aantal pagina's50
  StatusPublished - 31 jan. 2011

  Keywords

  • gemeenten overheid
  • maatschappelijk vastgoed
  • huurders

  Citeer dit