Vooruitgang in aandacht voor vastgoed

Jan Veuger, Annette Tjeerdsma

  Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

  138 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Uit de jaarlijkse Barometer Maatschappelijk Vastgoed blijkt dat bijna de helft van de gemeenten geen vastgoedvisie heeft . En financiële risico’s die gemeenten met hun vastgoed lopen, worden steeds minder onderkend. Voor deze Extra uitgave van Binnenlands Bestuur bespreken opstellers Annette van den Beemt-Tjeerdsma en Jan Veuger van de Hanzehogeschool Groningen de resultaten van de barometer, ingevuld door 115 gemeenten.
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)27-30
  TijdschriftBinnenlands bestuur
  StatusPublished - 28 nov. 2017

  Keywords

  • maatschappelijk vastgoed
  • gemeenten overheid
  • risicomanagement
  • vastgoedmanagement

  Citeer dit