Voortgang en voetangels in het gaswinningsdossier: professionals over een complex systeem

Marielle Bovenhoff, Lieke Schoutens, Katherine Stroebe, Tom Postmes

Onderzoeksoutput: ReportProfessional

118 Downloads (Pure)

Samenvatting

Er zijn veel instanties betrokken bij het oplossen van de problemen door de aardbevingen in Groningen. Dit systeem van aanpak is complex en zorgt voor veel belemmeringen. Dat vertellen professionals op verantwoordelijke functies in dit systeem. Zij ervaren ze hun werk als veeleisend en soms ‘gekmakend’. Voor dit onderzoek (in opdracht van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG)) zijn 33 professionals geïnterviewd. Behalve bij NCG werken zij onder meer bij ministeries, provincie, gemeenten, Instituut Mijnbouwschade Groningen en Staatstoezicht op de Mijnen. De professionals kregen de vraag voorgelegd wat zij vinden van het functioneren van het systeem waarmee de aardbevingsproblematiek wordt aangepakt.
Originele taal-2Dutch
UitgeverijRijksuniversiteit Groningen
Aantal pagina's66
StatusPublished - 18 jan. 2021

Keywords

  • gaswinning
  • aardbevingen
  • groningen

Citeer dit