Voorkeursbeleid voor topvrouwen

Eva Cremers-Hartman, Petra Oden

  Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

  Samenvatting

  De ondervertegenwoordiging van vrouwen in topfuncties in Nederland en veel andere EU-lidstaten is groot. Mede door negatieve seksestereotypering stromen vrouwen moeilijk door naar de (sub-)top van bedrijven. Arbeidsorganisaties staan voor de vraag welke maatregelen ze kunnen treffen om de streefcijfers te halen die ze zelf hebben gesteld of die in wetgeving zijn opgelegd. Is het reserveren van functies voor vrouwen een juridisch toelaatbare vorm van voorkeursbeleid? Of stuit dit zondermeer af op de Kalanke-norm van het
  Hof van Justitie van de EU? In deze bijdrage bespreken de auteurs de mogelijkheden voor werkgevers om zwaardere vormen van voorkeursbeleid toe te passen. Bij de vraag naar de juridische toelaatbaarheid betrekken zij inzichten die zijn verkregen uit sociaalwetenschappelijk onderzoek naar de gevolgen van seksestereotypering en andere uitsluitingsmechanismen.
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)170-178
  TijdschriftNederlands juristenblad
  Volume90
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusPublished - 23 jan. 2015

  Keywords

  • arbeidsorganisatie
  • voorkeursbeleid
  • vrouwen
  • europees recht
  • Voorkeursbeleid

   Oden, P., Cremers-Hartman, E., Welleweerd, R., Siewes, L. & Geertsema, B.

   1/05/1217/06/15

   Project: Research

  Citeer dit