Vitalizing voluntary sport clubs: a process consultation approach

Hans Slender, Magda Boven, Bake Dijk, Johan de Jong

Onderzoeksoutput: AbstractOther research output

52 Downloads (Pure)

Zoekresultaten