Vitaliteit sportverenigingen in Noord-Nederland

Hans Slender, Hiske Wiggers, Magda Boven

Onderzoeksoutput: ReportProfessional

417 Downloads (Pure)

Samenvatting

Onderzoek onder leden van 109 sportverenigingen (n=4810) naar het bestaansrecht en vitaliteit van sportverenigingen in Noord-Nederland (2013). De leden blijken over het algemeen tevreden over accommodatie, aanbod, kader, bestuur, beleid en cultuur. Het bestaansrecht van de meeste participerende verenigingen lijkt voorlopig niet in gevaar. Wel staan de leden vaak kritisch tegenover maatschappelijke activiteiten die ontplooid worden.
Originele taal-2Dutch
UitgeverijHanzehogeschool Groningen
Aantal pagina's47
StatusPublished - 2014

Keywords

  • sportverenigingen
  • vitaliteit
  • noord-nederland

Citeer dit