Vitalisering van de sportvereniging: top 3 knelpunten

Magda Boven, Bake Dijk, Hans Slender, Johan de Jong

Onderzoeksoutput: PosterProfessional

138 Downloads (Pure)

Samenvatting

Factsheet vanuit het eerste werkpakket van het RAAK project 'vitalisering van de sportvereniging'. Kerntaak van de verenigingsondersteuner is om bij te dragen aan 'vitalisering' (het maatschappelijk toerusten en toekomstbestendig maken) van de sportvereniging. De sportvereniging heeft daarbij niet alleen te maken met de behoeften van de eigen leden, maar ook vanuit de maatschappij. Denk aan; gezond opgroeien, sociale cohesie, integratie en participatie. Dat lukt alleen als elke sportvereniging een strategie uitstippelt die inspeelt op het eigen karakter van die sportvereniging en op de specifieke context. Ondersteuning op maat van de verenigingsondersteuners is daarbij onontbeerlijk en dat vraagt van deze professionals een ontwikkelingsgerichte procesaanpak.
Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's1
StatusPublished - 9 feb. 2018

Keywords

  • sportverenigingen
  • procesbegeleiding
  • vitalisering

Citeer dit