Visiewijzer TalentenKracht en Wetenschap &Techniek: handleiding

Paul van Geert, Henderien Steenbeek, Marianne Fraiquin, Marleen Bezemer, Herman Veenker

Onderzoeksoutput: Working paperProfessional

Samenvatting

De visiewijzer is ontwikkeld in het kader van de pilot Expertisecentrum Talentenkracht 2009-2010. De visiewijzer is toen ingezet als instrument voor schoolontwikkeling bij de deelnemende pilotscholen. Het instrument kan echter in verschillende trajecten en voor verschillende doelgroepen ingezet worden, zie ook de volgende paragraaf. De visiewijzer is een product in ontwikkeling. De onderstaande handleiding moet dan ook als richtlijn beschouwd worden. In samenwerking met gebruikers van de visiewijzer kan het document en product gaandeweg geëvalueerd en aangepast worden. Bij de visiewijzer horen de volgende onderdelen: - De handleiding - Het stellingenblad - Het excell-bestand met stellingen.
Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's10
StatusPublished - apr. 2011

Keywords

  • talentontwikkeling

Citeer dit