Vijf keer succes met je kleuterles

Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

Samenvatting

Door het enthousiasme en de beweegdrang van kleuters is het gemakkelijk om
als leerkracht succes te ervaren in je gymles. Maar om een les echt lerend te
maken is er meer nodig. In dit artikel worden vijf succeservaringen beschreven
die de les uitdagender maken en die het leerrendement van de les naar een
hoger niveau kunnen brengen. De succeservaringen in dit artikel zijn opgedaan
bij het ontwerpen van de schoolinterventie van het onderzoeksproject Start(V)
aardig (zie kader).
Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's5
TijdschriftLichamelijke opvoeding (LO)
StatusPublished - apr. 2022

Keywords

  • kleuters
  • succesfactoren
  • kleuteronderwijs
  • bewegingsonderwijs
  • gymles

Citeer dit