Vignet Ontdekkingsstraten

Alexander Grit, Maaike de Jong, Eti de Vries, Eduard Plate

Onderzoeksoutput: Working paperProfessional

68 Downloads (Pure)

Samenvatting

Het lectoraat Ondernemen in Verandering, een samenwerking tussen Hanzehogeschool en Alfa-college is de initiatiefnemer van dit vignet. De opstellers van het vignet (partners en medewerkers van het lectoraat; co-auteurs), Alexander Grit, Maaike de Jong, Eduard Plate en Eti de Vries beschrijven de uitgangspunten van het project Ontdekkingsstraten. Het doel is om de binnenstad positief te veranderen door een uitdagend samenwerkingsverband tussen overheid, onderwijs, ondernemers en andere partners dat leidt tot een (meer) verrassende binnenstad. Het vignet heeft als doel om inhoudelijk richting te geven aan het lab/IWP Ontdekkingsstraten. (Een IWP is een innovatie werkplaats).
Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's3
StatusPublished - 5 sep. 2018

Keywords

  • binnensteden
  • ondernemerschap

Citeer dit