Vier jaar Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland: wat heeft het opgeleverd en hoe nu verder?

Angelique van Wingerden

Onderzoeksoutput: ReportProfessional

83 Downloads (Pure)

Samenvatting

Vier jaar geleden verzochten de drie noordelijke provincies aan de Hanzehogeschool Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen om een netwerk op te richten waar professionals kennis over krimp kunnen halen en brengen. Eén loket: van het Noorden, voor het Noorden. Dit verzoek heeft geleid tot het Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland (KKNN).
Het KKNN zou onder meer het volgende bieden: een website, database, kennismakelaarsfunctie, kleinschalige themabijeenkomsten, samenwerking, een overzicht geven van onderzoeken en een onderzoekagenda ontwikkelen. Dit is vertaald in de drie pijlers van het KKNN, te weten: kennisnetwerk, kennisdelen en kennis ontwikkelen.
Waar staat het KKNN nu en hoe nu verder?
Samenwerkingsverband KKNN.
Originele taal-2Dutch
Plaats van productieGroningen
UitgeverijHanze University of Applied Sciences, Groningen - Research Centre for Built Environment – NoorderRuimte
Aantal pagina's16
StatusPublished - 2014

Keywords

  • kenniscentra
  • noord-nederland
  • krimpgebieden
  • kennisoverdracht

Citeer dit