Versterking samenwerking tussen PABO en scholen

Herman Veenker

Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

145 Downloads (Pure)

Samenvatting

Opbrengstgericht werken en het omgaan met verschillen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als scholen en leerkrachten gestructureerd werken aan het behalen van opbrengsten, weten wat ze met leerlingen willen bereiken, regelmatig toetsen, toetsresultaten analyseren en aan de hand daarvan vervolgonderwijs plannen zien ze overduidelijk dát leerlingen verschillen en waarin leerlingen verschillen. Het is de kunst om daarop in te spelen in de klas en elk kind maximaal te stimuleren zijn/haar talenten te benutten. Goed differentiëren is echter een zeer complexe vaardigheid. Zowel wetenschappelijk onderzoek (bijv. Van der Grift, 2011) als inspectierapporten laten zien dat veel leerkrachten bij dergelijke complexe vaardigheden handelingsverlegenheid ervaren.
In dit project wordt via twee lijnen onderzocht hoe deze handelingsverlegenheid verminderd kan worden:
enerzijds met behulp van de inzet van de principes van Talentenkracht en anderzijds met behulp van de opbrengsten van het project ‘Streef’ (een instrumentarium voor het analyseren van toetsresultaten en het op basis daarvan stellen van doelen voor leerlingen).
Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's1
TijdschriftPArtner: werkveldkrant Pedagogische Academie
StatusPublished - mei 2014

Keywords

  • onderwijs
  • talentontwikkeling

Citeer dit