Verschillende gezichten, diverse paden: Naar effectieve randvoorwaarden voor flexibiliteit en effectiviteit in het doorbreken van intergenerationele armoede

Sander van Lanen, Erik Meij, Erik Merx, Arjen Edzes, Tialda Haartsen, Sanne Visser

Onderzoeksoutput: ReportProfessional

360 Downloads (Pure)

Samenvatting

Intergenerationele armoede en kansenongelijkheid zijn hardnekkige en groeiende problemen, ook in de Veenkoloniën. Huidig beleid slaagt er niet in om de situatie voor mensen in armoede te verbeteren en behaalt haar doelstellingen tot nu toe dus nog niet. Dit essay presenteert de hoofdconclusies en aanbevelingen van het meerjarig onderzoek naar het effectief terugdringen van intergenerationele armoede in de Veenkoloniën, uitgevoerd door de Rijksuniversiteit Groningen, als onderdeel van het project 'Alliantie van Kracht’ en in opdracht van de provincies Drenthe en Groningen.

De belangrijkste conclusie is dat het doorbreken van intergenerationele armoede een benadering vereist die gericht is op families. Iedere familie is anders en heeft te maken met haar eigen manieren van armoede-overdracht. Daarnaast bevelen wij aan om zes randvoorwaarden te creëren die het individu of het gezin in armoede centraal zetten. Dit schept een raamwerk om intergenerationele armoede, in al haar diversiteit, succesvol aan te pakken.
Originele taal-2Dutch
UitgeverijRijksuniversiteit Groningen. Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen
Aantal pagina's16
StatusPublished - 20 mrt. 2023

Keywords

  • intergenerationele armoede
  • generatiearmoede
  • kansenongelijkheid
  • interventies
  • randvoorwaarden
  • Veenkoloniën

Citeer dit