Verpleegkundige verslaglegging: HBOers meest positief

Kim de Groot, Anke de Veer, Wolter Paans, Anneke Francke

Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

1206 Downloads (Pure)

Samenvatting

Bijna alle verpleegkundigen en verzorgenden werken met dossiers die aansluiten bij (delen van) het verpleegkundig proces. Hoe hoger het opleidingsniveau, hoe positiever ze zijn over die verslaglegging. Ook over het gebruik van classificatiesystemen en gestructureerde zorgplannen zijn hbo-opgeleide verpleegkundigen positiever dan hun mbo-opgeleide collega’s. Dat blijkt uit onderzoek onder het NIVEL Panel Verpleging & Verzorging.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)40-42
TijdschriftTVZ: tijdschrift voor verpleegkundigen
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 15 feb. 2017

Keywords

  • verpleegkunde
  • verslaglegging

Citeer dit