Verlaagde functionele capaciteit bij patiënten met chronische lage rugpijn: wat nu?

Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

383 Downloads (Pure)

Samenvatting

Pijn aan het bewegingsapparaat staat in onze samenleving op de eerste plaats van oorzaken voor ziekteverzuim. Bij aspecifieke chronische lage rugpijn kunnen lichamelijke inspanningen op het werk zoals dynamische en statische functionele capaciteit verlaagd zijn en de aanleiding zijn voor ziekteverzuim. Volgens het promotieonderzoek van Sandra Jorna-Lakke is bij deze groep patiënten aanvullend onderzoek nodig door middel van gestandaardiseerde functionele capaciteitstesten.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)113-115
TijdschriftNederlands tijdschrift voor revalidatiegeneeskunde
Volume36
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 2014

Keywords

  • fysiologie
  • bewegingsapparaat
  • pijn

Citeer dit