Vergrijzing en inzetbaarheid van personeel in de ogen van agrarisch ondernemers

Onderzoeksoutput: ReportProfessional

102 Downloads (Pure)

Samenvatting

In opdracht van Stigas heeft het lectoraat Flexicurity van het Kenniscentrum Arbeid van de Hanzehogeschool Groningen onderzoek gedaan naar het bewustzijn van
ondernemers in de groene en agrarische sector van vergrijzing en de relatie met
inzetbaarheid van medewerkers. Uitgangspunt daarbij waren de volgende
onderzoeksvragen:
1. Is de ondernemer in de agrarische en groene sector zich bewust dat de
inzetbaarheid van oudere werknemers afneemt en de kans op uitval toeneemt?
2. Welke maatregelen treft de ondernemer of is hij van plan te gaan treffen om de
afname van de inzetbaarheid of uitval te voorkomen of te beperken?
Originele taal-2Dutch
UitgeverijHanzehogeschool Groningen
Opdrachtgevend orgaanStichting Gezondheidszorg Agrarische Sectoren (STIGAS)
Aantal pagina's43
StatusPublished - feb. 2012

Keywords

  • agrarische sector
  • personeelsbeleid
  • vergrijzing

Citeer dit