Veranderingen in de zorg(vastgoed) voor de gemeente Winsum

Jan Veuger, Linda van Stee

  Onderzoeksoutput: ReportProfessional

  Samenvatting

  Onder druk van de dreigende vergrijzing en al jaren stijgende AWBZ kosten heeft het kabinet besloten om de toegang tot AWBZ gefinancierde intramurale zorg fors te beperken. Het gevolg van de invoering van de zorgzwaartepakketten is dat de verzorgingshuizen verdwijnen. Wonen en zorg worden gescheiden werelden en de Normatieve Huisvesting Component zorgt ervoor dat de huisvestingskosten moeten worden doorberekend in de zorgkosten. Concreet betekenen deze ontwikkelingen dat we opnieuw onze verzorgingsstaat moeten gaan organiseren. Wie zorgt voor wie, hoe ondersteunen institutionele partijen ons daarbij en welk nieuw aanbod ontstaat? Zo ontstaan er overal in het land zorg coöperaties. Welke gevolgen hebben deze ontwikkelingen voor de eerder genoemde intramurale instellingen in Winsum-dorp (Winkheem, Viskenij en Twaalf Hoven) en andere maatschappelijk organisaties en welke gevolgen hebben deze voor Winsum?
  Originele taal-2Dutch
  Plaats van productieGroningen
  UitgeverijHanze University of Applied Sciences, Groningen - Research Centre for Built Environment – NoorderRuimte
  Opdrachtgevend orgaanGemeente Winsum
  Aantal pagina's71
  StatusPublished - aug 2015

  Keywords

  • zorgvastgoed
  • ontwikkelingen
  • gemeenten (overheid)

  Citeer dit