Veranderend leren en werken in de industrie: masterplan Skills SMart Industry

Marike Peterzon, Wilbert van den Eijnde

Onderzoeksoutput: ReportProfessional

71 Downloads (Pure)

Samenvatting

Uitwerking van het smart industry ecosysteem voor onderwijs en arbeid. Hierin aandacht voor Smart Industry en Formeel leren, Leven Lang Leren, flexibilisering en Learning by doing.
Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's72
StatusPublished - 22 apr. 2023

Keywords

  • industry
  • leren en werken

Citeer dit