Veiligheid en gedragsbeinvloeding: persoon of omgeving?

Jac Christis

  Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

  495 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Het handelen van mensen kent diverse vormen, dat van organisaties ook. Om beïnvloeding of verandering mogelijk te maken, moet je de handelingsoriëntatie
  kennen. Daarna komen structuur en cultuur van de handelingsomgeving aan bod: institutional redesign.
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)22-26
  TijdschriftArbo : vakblad over arbeidsomstandigheden
  Nummer van het tijdschrift6
  StatusPublished - 2014

  Keywords

  • organisatiekunde
  • arbeidsorganisatie
  • veiligheid
  • gedragsbeinvloeding

  Citeer dit