Variability of inter-team distances associated with match events in elite-standard soccer

Wouter Frencken, Harjo J. de Poel, Chris Visscher, Koen Lemmink

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Variability of inter-team distances associated with match events in elite-standard soccer'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences

Medicine & Life Sciences