Van top-down management control naar democratische besluitvorming

  Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

  Samenvatting

  Financiële en daarmee sociale ongelijkheid is een belangrijk neveneffect van de wijze waarop we de besturing van organisaties hebben ingericht. Deze sociale ongelijkheid brengt veel kosten met zich mee en is schadelijk voor de maatschappelijke stabiliteit. Een manier om deze ongelijkheid kleiner te maken, is door de besluitvormende macht in organisaties te delen met de medewerkers. Dit artikel toont met twee casussen hoe deze gedeelde besluitvorming, door middel van democratische stemronden, praktisch kan worden vormgegeven. Het artikel besluit met drie leidende principes voor gedeelde besluitvorming en een korte reflectie op de incorporatie van het ecologische belang in het besluitvormingsmodel.
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)157-165
  TijdschriftMaandblad voor accountancy en bedrijfseconomie
  Volume92
  Nummer van het tijdschrift5/6
  DOI's
  StatusPublished - 23 jul. 2018

  Keywords

  • democratisering
  • besluitvormingsmodellen
  • sociale ongelijkheid
  • organisatiekunde

  Citeer dit