Van sturing naar zelfsturing: beroepsverantwoordelijkheid als sleutelbegrip

Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

72 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)25-28
TijdschriftZorg support
Nummer van het tijdschriftoktober
StatusPublished - 15 okt. 2002

Keywords

  • zelfsturing
  • verpleegkunde

Citeer dit