Van ondergronds grijs naar zichtbaar groen

Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

Samenvatting

Tijdens het rioolsymposium op 11 maart 2022 stond Floris Boogaard stil bij de 'vergroening' van het riool. De conferentie vond plaats ter gelegenheid van de afronding van de omvangrijke werkzaamheden aan het hoofdriool in Arnhem. Bezocht door ongeveer honderd mensen uit Nederland, België en Duitsland.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)13
Aantal pagina's1
TijdschriftLand en Water
Nummer van het tijdschrift5/6
StatusPublished - jun. 2022

Keywords

  • klimaatadaptatie
  • vergroening
  • infiltratievoorzieningen

Citeer dit