Value Adding Management (VAM) of buildings and facility services in four steps

Theo van der Voordt, Jan Gerard Hoendervanger, Per Anker Jensen, Feike Bergsma

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Value Adding Management (VAM) of buildings and facility services in four steps'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences

Economics, Econometrics and Finance