Valuation of real estate market values as an indicator

Arjan Scholte Lubberink, Wim van der Post, Jan Veuger

  Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

  581 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)159-168
  TijdschriftReal estate finance
  Volume34
  Nummer van het tijdschrift4
  StatusPublished - 2018

  Keywords

  • vastgoed
  • waardebepaling

  Citeer dit