Vaderschap is geen playstation: vaderschap versterken bij Afro-Caribische mannen

Marjolijn Distelbrink, Susan Ketner

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

312 Downloads (Pure)

Samenvatting

In de helft van de Surinaamse en Antilliaanse gezinnen in Nederland ontbreekt
een vader. Dit artikel bespreekt de achtergronden en mogelijke effecten
daarvan en de manier waarop vaders uit deze groepen zelf tegen hun
rol als vader en het grote aantal afwezige vaders aankijken. Daarbij ligt het
accent op Afro-Surinaamse vaders. Een belangrijke vraag die in het artikel
wordt behandeld is hoe vaderschap in Afro-Caribische kring te versterken.
Enkele recent gestarte initiatieven rond versterking van vaderschap in Amsterdam
worden daartoe kort uitgelicht.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)53-67
TijdschriftPedagogiek
Volume31
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2011

Keywords

  • vaderschap
  • surinamers
  • antillianen

Citeer dit