Vaccinatiebereidheid en opleidingsniveau

Sarah Vader, Ellen Uiters, Fons van der Lucht, Carolien Smits, Floor Kroese, Marijn de Bruin

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Samenvatting

Vaccinatie is een belangrijk onderdeel in de bestrijding van het COVID-19-virus. Een voorspeller van het aandeel mensen dat daadwerkelijk een vaccinatie zal nemen is de vaccinatiebereidheid onder de bevolking. Uit buitenlandse literatuur blijkt dat de vaccinatiebereidheid onder mensen met een lagere sociaaleconomische status lager ligt dan onder andere groepen. In deze bijdrage beschrijven we in hoeverre dit ook in Nederland het geval is en laten we zien hoe risicoperceptie, vertrouwen in de werking en veiligheid van het vaccin en gezondheidsvaardigheden hier mogelijk mee samenhangen. Tot slot belichten we een aantal interventiestrategieën die positief aan de vaccinatiebereidheid onder laagopgeleiden kunnen bijdragen.
Vertaalde titel van de bijdrageVaccination willingness and educational level
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)40-43
Aantal pagina's4
TijdschriftTijdschrift voor gezondheidswetenschappen
Volume100
Nummer van het tijdschriftS1
Vroegere onlinedatum20 okt. 2021
DOI's
StatusPublished - apr. 2022
Extern gepubliceerdJa

Keywords

  • COVID-19
  • vaccinatiebereidheid
  • lage sociaal economische status

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Vaccinatiebereidheid en opleidingsniveau'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit