Using epistemic synchronization index (ESI) to measure students’ knowledge elaboration process in CSCL

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

94 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Using epistemic synchronization index (ESI) to measure students’ knowledge elaboration process in CSCL'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering & Materials Science

Social Sciences