Urban and Transit Planning: A Culmination of Selected Research Papers from IEREK Conferences on Urban Planning, Architecture and Green Urbanism, Italy and Netherlands (2017)

Vertaalde titel van de bijdrage: Kansen door nieuwe vormen van publiek-private samenwerking in het Groninger aardbevingsgebied

Petra Oden, Dennis Schuldink

    Onderzoeksoutput: ChapterAcademicpeer review

    Filter
    Afgelopen

    Zoekresultaten