Unsatisfactory knowledge and use of terminology regarding malnutrition, starvation, cachexia and sarcopenia among dietitians

Lies ter Beek, Erika Vanhauwaert, Frode Slinde, Ylva Orrevall, Christine Henriksen, Madelene Johansson, Carine Vereecken, Elisabet Rothenberg, Harriët Jager-Wittenaar

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Unsatisfactory knowledge and use of terminology regarding malnutrition, starvation, cachexia and sarcopenia among dietitians'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Food Science

Food Science