Understanding urban hydrology through measurements of infiltration capacity of permeable pavements under real-live circumstances

Ted Veldkamp, Floris Boogaard, R. De Graaf, Jeroen Kluck

Onderzoeksoutput: PaperAcademic

34 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Understanding urban hydrology through measurements of infiltration capacity of permeable pavements under real-live circumstances'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences