Understanding the success of rural citizens’ initiatives: perspectives of founders

Erzsi de Haan, Tialda Haartsen, Sabine Meier, Dirk Strijker

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Originele taal-2English
Aantal pagina's8
TijdschriftJournal of Rural Studies
StatusPublished - 2017

Keywords

  • burgerinitiatieven
  • krimpgebieden

Citeer dit