Understanding the Contribution of HRM Bundles for Employee Outcomes Across the Life-Span

Klaske Veth, Hubert P.L.M. Korzilius, Beatrice I.J.M. van der Heijden, Ben Emans, Annet H. de Lange

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

24 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1-15
Aantal pagina's15
TijdschriftFrontiers in psychology
StatusPublished - 15 nov 2019

Keywords

  • personeelsmanagement
  • hr-bundels
  • personeelsselectie
  • werkeisen
  • energiebronnen
  • leeftijd
  • motivatie
  • productiviteit

Citeer dit

Veth, K., Korzilius, H. P. L. M., van der Heijden, B. I. J. M., Emans, B., & de Lange, A. H. (2019). Understanding the Contribution of HRM Bundles for Employee Outcomes Across the Life-Span. Frontiers in psychology, 1-15.