Understanding the Contribution of HRM Bundles for Employee Outcomes Across the Life-Span

Klaske Veth, Hubert P.L.M. Korzilius, Beatrice I.J.M. van der Heijden, Ben Emans, Annet H. de Lange

  Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

  150 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)1-15
  Aantal pagina's15
  TijdschriftFrontiers in Psychology
  StatusPublished - 15 nov. 2019

  Keywords

  • personeelsmanagement
  • hr-bundels
  • personeelsselectie
  • werkeisen
  • energiebronnen
  • leeftijd
  • motivatie
  • productiviteit

  Citeer dit