Understanding how indoor environmental classroom conditions influence academic performance in higher education

Henk Willem Brink (First author), Stefan Lechner, Marcel G.L.C. Loomans, Mark P. Mobach, Helianthe S.M. Kort

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Understanding how indoor environmental classroom conditions influence academic performance in higher education'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences

Engineering

Computer Science

Psychology