Under-nutrition and sarcopenic obesity: under-recognised conditions in patients with Sjögren's syndrome?

Harriët Jager-Wittenaar (First author), Arjan Vissink, Frans Kroeze, Hendrika Bootsma

Onderzoeksoutput: EditorialAcademicpeer review

77 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
ArtikelnummerCER14844
Pagina's (van-tot)0020-0022
Aantal pagina's3
TijdschriftClinical and Experimental Rheumatology
Volume39
Nummer van het tijdschrift6,Suppl.133
StatusE-pub ahead of print - 2021

Keywords

  • sarcopene obesitas
  • syndroom van sjögren
  • ondervoeding

Citeer dit