Uitzendbureaus als co-maker voor onderwijsinstellingen bij Leven Lang Leren

Rein Leyenhorst

Onderzoeksoutput: ChapterProfessional

270 Downloads (Pure)

Samenvatting

Binnen het onderzoeksprogramma Co-makership Leven Lang Leren van het
lectoraat Flexicurity van het Kenniscentrum Arbeid (kca) van de Hanzehogeschool
Groningen (hg) is een toegepast onderzoeksproject uitgevoerd naar de
vraag hoe uitzendbureaus en een hogeschool (zoals de hg) elkaar kunnen
versterken bij hun functie op en voor de regionale arbeidsmarkt. In het bijzonder
gaat het daarbij om de stimulering van arbeidsmobiliteit en Leven Lang Leren
(lll). Steeds snellere veranderingen op de (regionale) arbeidsmarkt nopen tot
arbeidsmobiliteit, en zowel individuen als organisaties zullen flexibel op die
veranderingen moeten reageren. Dit impliceert dat een initiële opleiding niet
volstaat, maar dat volwassenen later in de loopbaan verder leren. Een ‘Leven
Lang Leren’ wordt gezien als één van de middelen om flexibel en mobiel op de
arbeidsmarkt te blijven of worden.
Originele taal-2Dutch
TitelCo-makership rond Leven Lang Leren in het hbo
RedacteurenHarm van Lieshout
UitgeverijHanzehogeschool Groningen - Kenniscentrum Arbeid
Pagina's114-147
ISBN van geprinte versie9789079371099
StatusPublished - jan. 2012

Keywords

  • arbeidswetenschappen
  • arbeidsmarkt
  • hbo
  • hrm
  • uitzendbranche

Citeer dit