Uitgebreid onderzoek naar regenwatervoorzieningen

Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

69 Downloads (Pure)

Samenvatting

De eerste wadi's (water afvoer, drainage en infiltratie van regenwater) en doorlatende verharding zijn al enkele decennia geleden geïmplementeerd in Nederland. Veel gemeenten en waterschappen vragen zich af of deze regenwatervoorzieningen nog goed functioneren na al die jaren en of onderhoud benodigd is. Tijd om de balans op te maken.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)28-29
TijdschriftRiolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector
Volume3
StatusPublished - 2016

Keywords

  • watermanagement
  • gemeenten overheid
  • waterschappen

Citeer dit