Uitdagingen voor onderzoek naar honoursonderwijs

Marca Wolfensberger, Albert Pilot

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

131 Downloads (Pure)

Samenvatting

Honoursonderwijs biedt niet alleen uitdagingen aan studenten, maar ook aan
docenten en onderwijsonderzoekers. Onderzoek naar de leerprocessen van
honoursstudenten, hun motivatie en betrokkenheid, hun aanpak en de begeleiding
daarbij door docenten, kunnen leiden tot nieuwe inzichten in de werking van
het hoger onderwijs en tot nieuwe mogelijkheden en kansen voor innovatie van
het universitair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)124-136
TijdschriftTijdschrift voor hoger onderwijs
StatusPublished - 2014

Keywords

  • hoger onderwijs
  • honoursprogramma's
  • docenten
  • cultuur

Citeer dit