Twelve-month effects of the Groningen active living model (GALM) on physical activity, health and fitness outcomes in sedentary and underactive older adults aged 55–65

Johan de Jong, Koen Lemmink, Abby C. King, Mark Huisman, Martin Stevens

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Twelve-month effects of the Groningen active living model (GALM) on physical activity, health and fitness outcomes in sedentary and underactive older adults aged 55–65'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Social Sciences