Twee vliegen in een klap: blessurepreventie en beter presteren door motorisch leren

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

632 Downloads (Pure)

Samenvatting

Blessurepreventieve oefenprogramma’s zijn in de sport niet erg populair. Hun effectiviteit staat ter discussie en het feit dat ze doorgaans geen directe bijdrage leveren aan prestatieverbetering komt de motivatie van coaches en sporters niet ten goede. Het toepassen van motorische leerprincipes binnen de blessurepreventie lijkt echter beide doelen te kunnen dienen: minder blessures en betere prestaties.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)8-15
TijdschriftSportgericht
Volume70
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2016

Keywords

  • sportblessures
  • preventie
  • motorisch leren

Citeer dit