Tussenrapportage tweede meting MOVE

Charlotte de Heer, Sandra Vos, Ingrid van der Zee

Onderzoeksoutput: ReportProfessional

Samenvatting

Er hebben de eerste meting 161 cliënten deelgenomen aan MOVE. Deze cliënten hebben een ZZP 3 C indicatie. Toch wijken ze qua socio-demografische kenmerken niet af van de totale BW-cliëntenpopulatie van de RIBW, zoals tijdens het UTOPIA-onderzoek in kaart is gebracht.
Originele taal-2Dutch
UitgeverijHanzehogeschool Groningen
Aantal pagina's37
StatusPublished - 2014

Keywords

  • vermaatschappelijking
  • extramuralisering

Citeer dit